Akkreditering og tilsyn – høgare utdanning

Rapportane omfattar både dei som har fått positivt vedtak og dei som har fått negativt vedtak.

Ta kontakt med oss dersom det er rapportar du saknar: postmottak@nokut.no