Presentasjonar frå konferansar og seminar

Her kan du finne presentasjonar frå konferansar og seminar vi har arrangert. Vi legg óg ut opptak der dette er tilgjengeleg.

Konferansar – høgare utdanning

Konferansar – høgare yrkesfagleg utdanning

Seminar – høgare utdanning

Seminar – høgare yrkesfagleg utdanning

Seminar – Studiebarometeret

NOKUT-frukost