Presse

Enheten for kommunikasjon og samfunnskontakt bistår gjerne pressen med henvendelser som omhandler virksomhetsområdene våre.

Du kan kontakte oss på:

E-post: Presse
Telefon: 22 50 50 40

Vi kan hjelpe deg med å finne rett person i NOKUT for bakgrunnsinformasjon, saksopplysninger og intervju.

Innsyn i offentlig journal

Du kan søke i offentlig journal. Her finner du dokumenter i saker som er under behandling hos oss. Avsluttede saker er ikke med i denne løsningen. Dokumentene gjøres tilgjengelige ca. 2–3 dager etter at de ble sendt eller mottatt.


Kommunikasjonssjef

Peter Brandstrup

Telefon: 21 02 18 18
Mobiltelefon
: 415 47 215
E-postPeter.Brandstrup@nokut.no

Peter Brandstrup