Presse

Kommunikasjonsavdelingen bistår gjerne pressen med henvendelser som omhandler virksomhetsområdene våre.

Du kan kontakte Kommunikasjonsavdelingen

E-post: Presse
Telefon: 22 50 50 40

Vi kan hjelpe deg med å finne rett person i NOKUT for bakgrunnsinformasjon, saksopplysninger og intervju.

Innsyn i offentlig journal

Du kan søke i offentlig journal. Her finner du dokumenter i saker som er under behandling hos oss. Avsluttede saker er ikke med i denne løsningen. Dokumentene gjøres tilgjengelige ca. 2–3 dager etter at de ble sendt eller mottatt.


Fungerende kommunikasjonsdirektør

Kristian Bergh

Mobiltelefon: 408 53 559
E-postKristian.Bergh@nokut.no

Kristian Bergh