Nasjonal deleksamen


Endelig oppdatering i forbindelse med covid-19 høsten 2020

På grunn av begrensede muligheter for fysiske eksamener, kan ikke nasjonale deleksamener studieåret 2020/2021 gjennomføres som normalt.

Nasjonal deleksamen for GLU 1-7 og 5-10: 30. november, kl. 09–13

 • Eksamen gjennomføres som digital hjemmeeksamen i institusjonenes egne systemer. Kandidatene besvarer oppgavene i en tekstfil, hvor illustrasjoner og matematiske funksjoner kan limes inn ved behov. Alle hjelpemidler tillatt, men det er ikke tillatt å samarbeide/kommunisere med andre under eksamen. Det kreves ikke kildehenvisninger.
 • Besvarelsene blir sensurert av et nasjonalt sensorkorps i regi av NOKUT, og resultatene oversendes til eksamenskontorene.
 • Kandidatene melder inn krav om begrunnelser og ny sensur som normalt.

Nasjonal deleksamen for sykepleierstudiet (AFB): 15. desember

 • Oppdatert info til studentene desember 2020 (pdf)
 • Faggruppens informasjonsbrev til studentene om eksamen
 • Eksamen gjennomføres som digital hjemmeeksamen (09.00-12.00) eller skoleeksamen (09.00–13.00).
 • Utdanningsinstitusjonen avgjør hvilken eksamensform som skal brukes.
 • Faggruppen utvikler to sett eksamensoppgaver tilpasset de to forskjellige eksamensformene. Alt er basert på dokumentet "Læringsutbyttebeskrivelse og faginnhold for anatomi, fysiologi og biokjemi".
 • Sensur administreres av institusjonene selv (ingen felles nasjonal sensur).
 • Studenter som skal ta eksamen i desember som ny/utsatt eksamen, avlegger samme eksamen som kullet som tar ordinær eksamen.
 • Om alternativet hjemmeeksamen:
  Eksamen vil vare i tre timer, kl. 09.00–12.00
  Eksamen besvares i utdanningsinstitusjonens eget system.
  Alle hjelpemidler er tillatt.
   Det kreves ikke kildehenvisninger i besvarelsen.
  Samarbeid og kommunikasjon med andre er ikke tillatt, og besvarelsen skal være studentens individuelle arbeid (se institusjonens reglement for eksamen).
 • Om alternativet skoleeksamen:
  Eksamen vil vare i fire timer, kl. 09.00–13.00.
  Institusjonen avgjør om eksamen gjennomføres digitalt eller på papir.
  Ingen hjelpemidler tillatt.
 • Utdanningsinstitusjonene må informere studentene om eksamensform og om rammene som er nevnt både her og i brev til institusjonene.
 • Ny eksamen 27. april vil gjennomføres på samme måte.

Om Nasjonal deleksamen

NOKUT gjennomfører nasjonale deleksamener i høyere utdanning på oppdrag av Kunnskapsdepartementet. Tre programområder er tilknyttet ordningen: sykepleierutdanningene, grunnskolelærerutdanningene og bachelorutdanningene i regnskap og revisjon.

Av oppdraget følger det at nasjonale deleksamener skal:

 • gi nyttig informasjon om studentenes kunnskapsnivå
 • gi fagmiljøene mulighet til å sammenligne seg med tilsvarende fagmiljøer ved andre institusjoner, og som igjen skal gi miljøene grunnlag for utvikling
 • bidra til økt tillit til utdanningene i samfunnet

Med utgangspunkt i arbeidet med nasjonale deleksamener gjennomfører NOKUT flere utviklingsprosjekter hvor vi vil sette god eksamenspraksis på dagsorden. Vi vil bidra til økt oppmerksomhet rundt hvilke prinsipper som bør ligge til grunn ved utvikling av eksamensoppgaver og sensorveiledninger. Videre vil vi bidra til økt interesse for hvordan informasjon fra sensur kan brukes til å heve kvaliteten på undervisningen.

Rapporter og analyser etter hver eksamensavvikling finner du her

Fant du det du lette etter?Total: 0 kr