Nasjonal deleksamen


Nasjonal deleksamen for GLU 1–7 og 5–10: 19. mai, kl. 9.00–13.30

 • Eksamen gjennomføres som digital hjemmeeksamen i institusjonenes egne systemer. Kandidatene besvarer oppgavene i en tekstfil, hvor illustrasjoner og matematiske funksjoner kan limes inn ved behov. Alle hjelpemidler tillatt, men det er ikke tillatt å samarbeide/kommunisere med andre under eksamen. Det kreves ikke kildehenvisninger.
 • Besvarelsene blir sensurert av et nasjonalt sensorkorps i regi av NOKUT, og resultatene oversendes til eksamenskontorene.
 • Sensurfristen er 18. juni kl. 12.
 • Kandidatene melder inn krav om begrunnelser og ny sensur som normalt.
 • Informasjon til studentene (pdf)
 • Sensorveiledning for eksamen GLU 1–7. Vår 2021
 • Sensorveiledning for eksamen GLU 5–10. Vår 2021

Nasjonal deleksamen for sykepleierstudiet (AFB): 27. april, kl. 9.00–12.00

 • Eksamen er en individuell, digital hjemmeeksamen (09.00–12.00)
  – Eksamen vil vare i tre timer, kl. 09.00–12.00.
  – Eksamen besvares i utdanningsinstitusjonens eget eksamensverktøy; Inspera eller WISEflow.
  – Alle hjelpemidler er tillatt.
  – Det kreves ikke kildehenvisninger i besvarelsen.
  – Samarbeid og kommunikasjon med andre er ikke tillatt, og besvarelsen skal være studentens individuelle arbeid (se institusjonens reglement for eksamen).
 • Alle oppgaver er forankret i "Læringsutbyttebeskrivelse og faginnhold for anatomi, fysiologi og biokjemi".
 • Oppgavene består av ulike varianter av flervalgsoppgaver som vil legge vekt på forståelse- og anvendelse av kunnskap fremfor gjengivelse. Slik var det også på eksamen høsten 2020. Bruk gjerne denne i forberedelsene
 • Sensur administreres av institusjonene selv (ingen felles nasjonal sensur).
 • Informasjon til studentene (pdf)
 • Informasjon til institusjonene (pdf)
 • Sensorveiledning for nasjonal deleksamen for sykepleierstudiet, 27. april 2021 (pdf)

Om Nasjonal deleksamen

NOKUT gjennomfører nasjonale deleksamener i høyere utdanning på oppdrag av Kunnskapsdepartementet. Tre programområder er tilknyttet ordningen: sykepleierutdanningene, grunnskolelærerutdanningene og bachelorutdanningene i regnskap og revisjon.

Av oppdraget følger det at nasjonale deleksamener skal:

 • gi nyttig informasjon om studentenes kunnskapsnivå
 • gi fagmiljøene mulighet til å sammenligne seg med tilsvarende fagmiljøer ved andre institusjoner, og som igjen skal gi miljøene grunnlag for utvikling
 • bidra til økt tillit til utdanningene i samfunnet

Med utgangspunkt i arbeidet med nasjonale deleksamener gjennomfører NOKUT flere utviklingsprosjekter hvor vi vil sette god eksamenspraksis på dagsorden. Vi vil bidra til økt oppmerksomhet rundt hvilke prinsipper som bør ligge til grunn ved utvikling av eksamensoppgaver og sensorveiledninger. Videre vil vi bidra til økt interesse for hvordan informasjon fra sensur kan brukes til å heve kvaliteten på undervisningen.

Rapporter og analyser etter hver eksamensavvikling finner du her

Fant du det du lette etter?Total: 0 kr