Nasjonal deleksamen

En nasjonal eksamen er en obligatorisk eksamen eller deleksamen innen et emne eller fag for alle studenter innenfor spesifikke utdanninger i Norge. Eksamen gis på samme tidspunkt for alle studenter på alle studiesteder. Studentenes besvarelser sensureres nasjonalt av sensorer oppnevnt av NOKUT. Det sikrer at sensorene ikke kjenner studentenes institusjonstilknytning, og at karakterer gis på samme grunnlag nasjonalt.

Målet med nasjonale deleksamener er å utvikle studietilbudene. En nasjonal deleksamen gir

  • en enhetlig og felles standard for måling av studentenes kunnskap, dette kan gi økt tillit til utdanningene i samfunnet
  • sammenliknbar informasjon om studentenes kunnskapsnivå på tvers av studiesteder
  • fagmiljøene mulighet til å sammenligne seg med tilsvarende fagmiljøer
  • økt bevissthet og dialog om vurdering og læring
  • mulighet for et faglig fellesskap på nasjonalt nivå om vurderingskvalitet og læring

NOKUT gjennomfører nasjonale deleksamener for sykepleieutdanningene, grunnskolelærerutdanningene og barnevernsfaglige masterutdanninger.

Nasjonal deleksamen i emnet anatomi, fysiologi og biokjemi arrangeres to ganger årlig for rundt 6 000 sykepleiestudenter på 13 institusjoner og ca. 30 studiesteder. For grunnskolelærerstudenter gjennomføres eksamen i matematikk for trinnene 1–7 og 5–10 to ganger i året. Her er det ca. 2 200 studenter fordelt på 12 institusjoner og 22 studiesteder. Det utvikles nå nasjonale eksamener i jus for barnevernsfaglige masterutdanninger som skal gjennomføres fra høsten 2022. Her blir første eksamen avviklet 7. desember.

Det er Kunnskapsdepartementet som bestemmer hvilke studieprogram og emner som skal ha en nasjonal eksamen.

For mer informasjon gå til:

Barnevern

Sykepleieutdanning (AFB)

Grunnskolelærerutdanning (GLU)


Fant du det du lette etter?Total: 0 kr