Nasjonal deleksamen

NOKUT gjennomfører nasjonale deleksamener i høyere utdanning på oppdrag av Kunnskapsdepartementet. Tre programområder er tilknyttet ordningen: sykepleierutdanningene, grunnskolelærerutdanningene og bachelorutdanningene i regnskap og revisjon.

Av oppdraget følger det at nasjonale deleksamener skal:

  • gi nyttig informasjon om studentenes kunnskapsnivå
  • gi fagmiljøene mulighet til å sammenligne seg med tilsvarende fagmiljøer ved andre institusjoner, og som igjen skal gi miljøene grunnlag for utvikling
  • bidra til økt tillit til utdanningene i samfunnet

Med utgangspunkt i arbeidet med nasjonale deleksamener gjennomfører NOKUT flere utviklingsprosjekter hvor vi vil sette god eksamenspraksis på dagsorden. Vi vil bidra til økt oppmerksomhet rundt hvilke prinsipper som bør ligge til grunn ved utvikling av eksamensoppgaver og sensorveiledninger. Videre vil vi bidra til økt interesse for hvordan informasjon fra sensur kan brukes til å heve kvaliteten på undervisningen.

Rapporter og analyser etter hver eksamensavvikling finner du her

Fant du det du lette etter?Total: 0 kr