Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring gir oversikt over utdanningsnivåa i Noreg og viser kva nivå kvalifikasjonar frå det norske utdanningssystemet er plasserte på i forhold til kvarandre. Rammeverket er eit bidrag for å stimulere til livslang læring.

Det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket er i tillegg ein reiskap som skal gjere det enklare å samanlikne norske og utanlandske kvalifikasjonar. På denne måten skal det medverke til å fremje mobilitet over landegrensene.

 

Få en kort introduksjon til NKR: