Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) gir en oversikt over utdannelsesnivåene i Norge, og viser hvilke nivåer kvalifikasjoner fra det norske utdanningssystemet er innplassert på i forhold til hverandre. NKR er et bidrag for å stimulere til livslang læring.

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk er i tillegg et redskap som skal gjøre det enklere å sammenlikne norske og utenlandske kvalifikasjoner. På denne måten skal NKR bidra til å fremme mobilitet over landegrensene.