Læringsutbyte og Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring

Alle fagskuleutdanningar skal ha formulert læringsutbyteskildringar for utdanninga og for dei enkelte emna. Desse skal vere i tråd med Nasjonalt kvalifikasjonsrammverk for livslang læring (NKR). I denne teksten finn de informasjon om læringsutbyte for fagskuleutdanningar og regelverket som regulerer dette.

Oppdatert 7. november 2023

 


Informasjonsvideoar