NOKUT-podden

– En podcast om høyere utdanning som skal bidra til samtalen om god praksis i høyere utdanning –

Nyeste

#58 Den om video som læringsressurs i matematikk

I matematikkundervisningen er det gjerne noen studenter som knekker koden raskt, mens andre strever med ulike deler av fagstoffet. Hvordan kan underviseren støtte alle disse studentene samtidig? I denne episoden hører vi fra Andreas Lorange (NLA Høyskolen), som har laget videoer av løsningsforslag for å gi hver student opplevelsen av å ha sin helt egen matteunderviser. Vi får også høre fra lærerstudent Sarah Helland, som bruker videoene til å forberede seg til nasjonal deleksamen i matematikk om noen små uker.

Kontakt: andreas.lorange@nla.no

Lenker:

 

2023

2022

2021

2020

2019

2018