NOKUT-bloggen

Kan vi ha tillit til utdanningskvaliteten?

Kan vi ha tillit til at norsk høyere utdanning holder god kvalitet? Dette spørsmålet har flere stilt seg den siste tiden, og i Dag og Tid kunne vi nylig lese at professor emeritus Håvard Teigen mener kvaliteten har falt siden innføringen av Kvalitetsreformen tidlig på 2000-tallet. Han trekker frem de mye omtalte fuskesakene som har dukket opp den siste tiden, og mener at selve utdanningssystemet legger til rette for juks i stor skala.

Kvalitet i klemme?

I Norge har vi til sammen 48 universitet og høyskoler, både offentlige og private. De har ulik størrelse, fullmakter, profil og studentgrupper. Noen institusjoner har én campus, mens andre strekker seg over store områder. Felles for alle institusjonene er at de må følge krav som skal sikre at de har et system for å ivareta og utvikle kvaliteten i utdanningene sine. Men, det handler også om å utvikle en kultur for kvalitet i høyere utdanning.

NOKUT tar grep for å redusere køene, men det tar tid å komme i mål

I slutten av oktober meldte regjeringen at det nå er over 30.000 fagskolestudenter i Norge. Siden 2016 har antallet doblet seg, og det er lite som tilsier at veksten vil avta. Det er både en gledelig nyhet og en viktig milepæl fordi det er godt dokumentert at Norge har et økende behov for den kompetansen disse studentene tilegner seg.

Klar for studiestart?

I sommer fikk nesten 105 000 søkere tilbud om studieplass ved en høyskole eller et universitet. Mange kommer rett fra videregående hvor de har fullført et studieforberedende program og ikke alle er like godt forberedt til studiene som venter. Mange vil oppleve at ferdighetene eller studieteknikken de har ikke strekker til, og for en del blir overgangen mer krevende enn de hadde forestilt seg.

Det norske matteproblemet

En typisk matteoppgave kan handle om å løse likninger, der man skal regne seg frem til en ukjent størrelse. Denne delen av matematikken sammen med bokstavregning går under begrepet algebra, og her viser det seg at vi har et nasjonalt problem.

Kvalitet er et felles prosjekt

Mye positivt, men også punkter vi kan bli bedre på. Slik svarer HK-dir og NOKUT på kritikken fra Riksrevisjonen.

Hva skal til for å bli et universitet?

Kravene som stilles for å kunne bli universitet, må ivareta og bidra til å utvikle høy kvalitet. I tillegg må kravene sikre likebehandling og verne om institusjonenes autonomi og rettsikkerhet.

NOKUT er en ufrivillig flaskehals i fagskolesatsingen

Norge trenger at flere tar fagskoleutdanning, da må fagskolene raskere kunne starte opp nye utdanningstilbud.