Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Nyheter

Illustrasjon av tannhjul

Viktig kunnskap for utviklinga av Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring

Publisert

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) utgjer rammeverket for alle formelle utdanningskvalifikasjonar i Noreg. Det er dette rammeverket som fastsett nivået utdanningane skal liggje på og som gjev standardar for korleis institusjonane skal utforme læringsutbytet for utdanningane sine. I ein ny rapport, laga på oppdrag frå NOKUT, har ein sett på korleis ein kan endre NKR for å betre integrere høgare yrkesfagleg utdanning.

Flere nyheter

NOKUT-bloggen

Skuffende budsjettforlik sender uheldige signaler

Publisert av Kristin Vinje.

I budsjettforliket mellom regjeringspartiene og Frp legges det opp til å kutte NOKUT med 5 millioner kroner. De har også blitt enige om større kutt i forskning og undervisning. Dette får konsekvenser for vårt arbeid allerede i 2021 og sender uheldige signaler for fremtiden.

Flere blogginnlegg