Fagskule | Høgare yrkesfagleg utdanning

På denne sida finn du ei oversikt over tenester, informasjon og ressursar innanfor høgare yrkesfagleg utdanning.


Dei siste åra har det vore ei stor auking i søknadar om akkreditering av fagskuleutdanningar. Den noverande søknadsmengda er større enn det vi har kapasitet til å behandle fortløpande. Søkarar må difor belage seg på at det tar lengre tid enn ynskeleg før NOKUT kan starte søknadsbehandlinga.


Søke akkreditering | Melde om endringar

Rettleiing | Regelverk | Ofte stilte spørsmål

NOKUT sine akkrediteringar

NOKUT sitt tilsynsarbeid

Databasar | Oversikter

Publikasjonar | Kunnskap | Verktøy

Sakkunnige

Klagerett

Kontaktinformasjon

Telefontid for spørsmål om fagskole: tirsdager fra kl. 12–14.

Vi er også tilgjengelige per e-post fra mandag til fredag, hvor vi svarer på spørsmål om fagskole.

E-post: fagskole@nokut.no

Vi minner om at NOKUT ikke kan behandle enkeltsaker eller saksbehandle per telefon og e-post.