Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan NOKUT behandler personopplysninger. NOKUT er opptatt av å sikre personopplysningers integritet, konfidensialitet og tilgjengelighet.