Kvalitetsoppsummeringer – høyere yrkesfaglig utdanning

På denne nettsiden legger NOKUT ut oppsummeringer og analyser om ulike temaer innenfor høyere yrkesfaglig utdanning. Innholdet på siden er primært hentet fra NOKUTs ulike oppgaver.

I første omgang er det primært lagt ut analyser gjort med bakgrunn i data fra Studiebarometeret for fagskolestudenter, men der det er relevant er det lagt inn oppsummeringer fra tilsynsarbeidet også. Dette er gjort for at man lettere skal kunne se NOKUTs ulike oppgaver i sammenheng. Til nå er det lagt ut fem temasider innenfor tre av NOKUTs kvalitetsområder for fagskoleutdanning (høyere yrkesfaglig utdanning): "Samspill med arbeidslivet", "Startkompetanse" og "Utdanningsdesign og -ledelse". 

Vi håper sidene kan bli nyttige for både fagskolene, arbeidslivet, myndighetene og andre interessenter.

Samspill med arbeidslivet

Startkompetanse

Utdanningsdesign og -ledelse