Regelverk for fagskoler

På denne siden har vi samlet artikler om ulike temaer i regelverket for fagskoler.

Fagskoler må følge regler i flere ulike regelverk. De tre mest sentrale regelverkene er fagskoleloven, fagskoleforskriften og fagskoletilsynsforskriften. De tre regelverkene bygger i stor grad på hverandre. For fagskoler er det viktig å kjenne alle tre godt.

NOKUT har samlet lenker til relevante lover og forskrifter på en egen nettside.

I tillegg finnes det et eget informasjonsskriv om fagskoletilsynsforskriften fra 2020 (pdf), som tar for seg paragraf for paragraf i fagskoletilsynsforskriften.

Nedenfor finner dere tekster om ulike temaer i regelverket. Vi legger stadig til nye temaer. Nye tekster blir ofte varslet via NOKUT på Twitter og NOKUT på Facebook.


Endringer i allerede akkrediterte utdanninger


Fagområdeakkreditering


Fagskolens styre, klagenemnd og lokal forskrift


Studentdemokrati, læringsmiljø og studentombud


Kvalitetsarbeid


Faglige krav til fagskoleutdanningen

Om dere ikke finner svar på det dere lurer på her, siden med informasjon om andre tema som er relevante for fagskoler eller vår spørsmål og svar-side for fagskoleutdanning, kan dere sende e-post til fagskole@nokut.no