Hva må med i fagskolens forskrift?

Alle fagskoler skal ha sin egen forskrift. I denne teksten kan dere lese om hva fagskolens forskrift må inneholde. Dere får også informasjon om hvem som skal vedta forskriften, at den skal på høring og kunngjøres og hvor dere kan finne mer informasjon om hvordan dere skal utarbeide og fastsette forskrifter.

Oppdatert 12. januar 2021

Hva må med i fagskolens forskrift?

Alle fagskoler skal ha sin egen forskrift. Forskriften skal inneholde informasjon om:

  • opptak
  • eksamener prøver og annet arbeid
  • eventuell skikkethetsvurdering

I tillegg skal forskriften vise hvem som har fastsatt forskriften, når og med hvilket rettslig grunnlag (hjemmel).

Dere velger selv om dere vil ha én forskrift for hele fagskolen, eller én forskrift per utdanning. Vi anbefaler at dere samler alt i én forskrift. Det gjør det lettere å holde oversikt over informasjonen, både for dere og for studentene. Det kan likevel være ulike regler for de ulike utdanningene. For eksempel kan det være ulike opptakskrav og ulike typer eksamener. Detaljene om dette kan dere ha i studieplanen, mens det overordnede skal med i forskriften.