Offentleg journal

Den offentlege journalen eInnsyn viser oversikta over post NOKUT mottek og sender via sak-/arkivsystemet. Der kan du finne post frå juni 2010 t.o.m. dags dato. Både publikum og media kan be om å få tilsendt det dei er interesserte i og har krav på.

Gå til eInnsyn

Spørsmål?

Dersom du har spørsmål om den offentlege journalen, kan du kontakte NOKUT sitt arkiv ved å sende e-post til postmottak@nokut.no