Offentleg journal

Den offentlege journalen eInnsyn viser oversikta over post NOKUT mottek og sender via sak-/arkivsystemet. Der kan du finne post frå juni 2010 t.o.m. dags dato. Både publikum og media kan be om å få tilsendt det dei er interesserte i og har krav på.

I perioden 24. desember 2020 til 1. januar 2021 vil du ikkje få svar på innkomne krav om innsyn pga. ferieavvikling. Desse vil bli handsama f.o.m. uke 1.

Gå til eInnsyn

Spørsmål?

Dersom du har spørsmål om den offentlege journalen, kan du kontakte NOKUT sitt arkiv ved å sende e-post til postmottak@nokut.no