Offentleg journal

Den offentlege journalen viser oversikta over post NOKUT mottek og sender. Både publikum og media kan be om å få tilsendt det dei er interesserte i og har krav på.

Journalen gir oversikt over NOKUT sin inn- og utgåande korrespondanse send via sak-/arkivsystemet.

Du finn journalar frå og med 1. januar 2016 i denne løysinga. Etter eitt år vil det ikkje vere mogleg å søkje på personnamn.

NOKUT sin offentlege journal

Spørsmål?

Dersom du har spørsmål om den offentlege journalen, kan du kontakte NOKUT sitt arkiv ved å sende e-post til postmottak@nokut.no