Offentleg journal

Den offentlege journalen eInnsyn viser oversikta over post NOKUT mottek og sender via sak-/arkivsystemet. Der kan du finne post frå juni 2010 t.o.m. dags dato. Både publikum og media kan be om å få tilsendt det dei er interesserte i og har krav på.

Gå til eInnsyn

På grunn av risiko for at beskyttelsesverdig informasjon gjeres offentleg tilgjengeleg, har NOKUT midlertidig tatt ned fulltekstpublisering av offentlege dokument på vår eigen postjournal.

Det vil gjeres ei vurdering framover om korleis NOKUT kan tilby tilsvarande service som tidlegare.

Spørsmål?

Dersom du har spørsmål om den offentlege journalen, kan du kontakte NOKUT sitt arkiv ved å sende e-post til postmottak@nokut.no