Offentleg journal

Den offentlege journalen viser oversikta over post NOKUT mottek og sender. Både publikum og media kan be om å få tilsendt det dei er interesserte i og har krav på.

Journalen gir oversikt over NOKUT sin inn- og utgåande korrespondanse send via sak-/arkivsystemet.

Frå 5. februar 2018 publiseres NOKUT sin offentlege postjournal på eInnsyn. Der kan du finne NOKUT sin offentlege postjournal frå juni 2010 t.o.m. dags dato.

I tillegg publiserer vi også NOKUT sin offentlege postjournal her. Her finn du versjonar i fulltekst av alle dokument som er offentlege. Du finn journalar frå og med 1. januar 2016 i denne løysinga.

Etter eitt år vil det ikkje vere mogleg å søkje på personnamn.

Spørsmål?

Dersom du har spørsmål om den offentlege journalen, kan du kontakte NOKUT sitt arkiv ved å sende e-post til postmottak@nokut.no