Akkreditering og tilsyn – fagskule

Tilsynsrapportane omfattar både dei som har fått positivt vedtak og dei som har fått negativt vedtak.