Felles klassifiseringssystem for fagskoleutdanninger (FKF)

FKF er en rent faglig inndeling av fagskoleutdanning. Formålet med FKF er å gjøre det enklere å sammenligne kunnskap om fagskolesektoren, uavhengig av hvor kunnskapen kommer fra. Felles klassifiseringssystem for fagskoleutdanninger (FKF) ble utviklet juni 2020 i samarbeid mellom Diku, NIFU, NOKUT og NSD i dialog med SSB.

FKF er et supplement til SSBs Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS2000). Fagskolene skal ikke foreta seg noe spesielt som følge av FKF. De skal rapportere til DBH-F som før, med NUS-koder.

Alle henvendelser om FKF kan rettes til fkf@nokut.no

Sist oppdatert: 5. mai 2023