Akkrediterte fagområde

I tillegg til å opprette nye tilbod kan fagskular med fagområdeakkreditering gjere vesentlege endringar på utdanningstilbod dei allereie har fått akkreditert av NOKUT, innanfor det aktuelle fagområdet.

Fylgjande fagskular har fått fullmakt til å sjølve opprette utdanningstilbod innanfor eit avgrensa fagområde: