Akkrediterte studietilbod

Studietilboda står under kvar enkelt studiestad.

I tillegg finn du alle studiestader som sjølve har rett til å akkreditere studietilbod. Rapportar finn du under Tilsynsrapporter, der desse er tilgjengelege.

Akkrediteringar gjorde før 2003 finn du her

Sist oppdatert: 29. juni 2023