Lover og forskrifter

Her finn du ei liste over sentrale lover og forskrifter for fagskular, universitet og høgskular og studentsamskipnadar.

Fagskular

Lov

Forskrifter

Rundskriv mv. frå Kunnskapsdepartementet (KD)

Merknader til fagskoleforskriften:

Merknader til studiekvalitetsforskriften:

Universitet og høgskular

Lov

Forskrifter

Merknader mv. frå NOKUT

Rundskriv frå Kunnskapsdepartementet (KD)

Merknader til studiekvalitetsforskriften:

Merknader til forskrift om opptak til høgre utdanning:

Rettleiing i behandling av klagesaker ved institusjonar under under lov om universiteter og høyskoler.

Studentsamskipnadar

Sjå også følgjande