Kontakt oss

Åpningstider

Kl. 8.00–15.30 (15. september–14. mai)
Kl. 8.00–15.00 (15. mai–14. september)

OBS! Besøkstid avdeling for utenlandsk utdanning: torsdag kl. 9–12 (NB! Stengt for besøk 8. november!)

E-post

postmottak@nokut.no

For fagspørsmål om utenlandsk utdanning eller yrkeskvalifikasjoner:
utland@nokut.no (Det kan ta inntil fem virkedager før du får svar på en henvendelse sendt per e-post.)

Telefon

Sentralbord for hele NOKUT: 21 02 18 00

For fagspørsmål om utenlandsk utdanning eller yrkeskvalifikasjoner:
21 02 18 60 (Mandag og tirsdag kl. 12–15)

Faks

21 02 18 01

Postadresse

NOKUT
Postboks 578
1327 Lysaker

Besøksadresse

Drammensveien 288

Besøkstid (avdeling for utenlandsk utdanning)

Torsdag kl. 9–12
NB! Stengt for besøk 8. november!

Fakturaadresse

NOKUT, Fakturamottak DFØ
Postboks 4746
7468 Trondheim

Elektronisk faktura

985042667

Organisasjonsnummer

985 042 667MVA

Kontonummer

8276 01 02373