Kontakt oss


Spørsmål om utenlandsk utdanning

Alle godkjenningstjenester innenfor utenlandsk utdanning er overført til Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)

E-post: enic-naric@hkdir.no (Det kan ta inntil ti virkedager før du får svar.)

Telefon: 21 49 56 09 (tirsdag og torsdag kl. 12–14)

Sentralbord HK-dir: 55 30 38 00 (kl. 09.00–15.00)

Fram til nye nettsider er på plass, vil du fortsatt finne all informasjon om tjenestene på nettsidene til NOKUT. Gå til informasjon om utdanning fra utlandet.


Åpningstider NOKUT

Kl. 8.00–11.30 og 12.00–15.30 (15. september–14. mai)
Kl. 8.00–11.30 og 12.00–15.00 (15. mai–14. september)

Telefon | E-post

Pressehenvendelser

Presse

Sentralbord for hele NOKUT

Telefon: 21 02 18 00
E-post: postmottak@nokut.no


Kontaktinformasjon for norsk høyere utdanning og høyere yrkesfaglig utdanning

E-post (norsk høyere utdanning): uh-studier@nokut.no
E-post (norsk høyere yrkesfaglig utdanning): fagskole@nokut.no

Telefontid for spørsmål om fagskole: tirsdag og torsdag fra kl. 12–14.

Vi er også tilgjengelige per e-post fra mandag til fredag, hvor vi svarer på spørsmål om fagskole. Henvendelser kan sendes til: fagskole@nokut.no.

Vi minner om at NOKUT ikke kan behandle enkeltsaker eller saksbehandle per telefon og e-post.

Hvis du har spørsmål om akkrediterte fagskoletilbud, sjekk i oversikten vår.


Postadresse

NOKUT
Postboks 578
1327 Lysaker

Besøksadresse

Drammensveien 288

Alle besøkende vil bli bedt om å vise legitimasjon ved oppmøte.

Fakturaadresse

NOKUT, Fakturamottak DFØ
Postboks 4746
7468 Trondheim

Elektronisk faktura

985042667

Organisasjonsnummer

985 042 667MVA

Kontonummer

8276 01 02373