Kontakt oss

Åpningstider NOKUT

Kl. 8.00–11.30 og 12.00–15.30 (15. september–14. mai)
Kl. 8.00–11.30 og 12.00–15.00 (15. mai–14. september)

Telefon | E-post

Pressehenvendelser

Presse

Sentralbord for hele NOKUT

Telefon: 21 02 18 00
E-post: postmottak@nokut.no


Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål om akkrediterte fagskoletilbud, sjekk i oversikten vår.


Postadresse

NOKUT
Postboks 578
1327 Lysaker

Besøksadresse

Drammensveien 288

Alle besøkende vil bli bedt om å vise legitimasjon ved oppmøte.

Fakturaadresse

NOKUT, Fakturamottak DFØ
Postboks 4746
7468 Trondheim

Elektronisk faktura

985042667

Organisasjonsnummer

985 042 667MVA

Kontonummer

8276 01 02373