Miljøfyrtårn NOKUT

NOKUT ble sertifisert som Miljøfyrtårn i 2017. Dette innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak og forbedring av arbeidsmiljøet. Vi skal være en miljøvennlig organisasjon og ta miljøhensyn i alle oppgavene våre. Vi skal ha særlig oppmerksomhet på innkjøp, reiser og avfallshåndtering.

Miljøfyrtårn er et sertifikat for virksomheter som vil dokumentere miljøinnsatsen sin og vise samfunnsansvar. For å bli miljøsertifisert må virksomheten dokumentere at den oppfyller en rekke miljøkrav og jobber kontinuerlig med forbedring. Ved å bli Miljøfyrtårn er man godt i gang med å ta samfunnsansvar, fordi det handler om å redusere virksomhetens ytre miljøpåvirkninger, men også om menneskene og det indre miljøet på arbeidsplassen.

Les mer om Miljøfyrtårn

Bestill klima- og miljørapport

Hvert år lager vi en klima- og miljørapport. Denne kan du få tilsendt om du sender oss en forespørsel på e-post til postmottak@nokut.no.