Vitnemål for fagskolestudenter

Alle studenter som fullfører en fagskoleutdanning skal få et vitnemål (se fagskoleloven § 19). I denne teksten kan dere lese om hva som er formålet med vitnemålet og hva slags informasjon vitnemålet skal inneholde. Dere kan også lese om et tilleggskrav til vitnemålet som kun gjelder utdanninger med skikkethetsvurderinger. Til slutt får dere svar på spørsmål om når fagskoler ikke skal utstede vitnemål til studenter.

Oppdatert 28. oktober 2021