Vurdering av studentens kompetanse

Vurderingen av studentens sluttkompetanse skal vise i hvilken grad studenten har oppnådd læringsutbyttet. Underveis i utdanningen bør studenten få tilbakemeldinger som gjør studenten bedre i stand til å oppnå læringsutbyttet. I denne artikkelen beskriver vi hvilke krav fagskoleloven og forskriftene til loven (regelverket) har til vurdering av studenten. Vi viser også hva fagskolen skal ta stilling til for at vurderingsformene skal være i samsvar med intensjonen i regelverket.

Oppdatert 9. februar 2022