Reglene om politiattest for fagskolestudenter

Ved noen fagskoleutdanninger må studentene vise fram politiattest for å kunne ha praksis eller klinisk undervisning. I denne teksten kan dere lese om hvilke utdanninger som har krav om politiattest, hva fagskolene må gjøre for å følge reglene og eventuelle konsekvenser av at en student har en politiattest med merknader.

Oppdatert 21. januar 2021

Det finnes egne regler om politiattest for fagskolestudenter. Reglene gjelder bare for bestemte utdanninger. Reglene om politiattest for fagskolestudenter står i fagskoleloven § 27 (lovdata.no) og fagskoleforskriften kapittel 4 (lovdata.no). NOKUT kan kontrollere at fagskolene følger politiattestreglene når vi behandler akkrediteringssøknader eller gjennomfører tilsyn.