Fagskoler kan tilby enkeltemner og moduler uten å søke NOKUT

Fagskolene kan selv sette sammen og tilby enkeltemner eller moduler uten å søke NOKUT om ny akkreditering. Slik kompetanseheving kan starte opp og gjennomføres raskt.

Oppdatert 30. april 2024

Utdanningene fagskolene tilbyr, er yrkesrettede og arbeidsrelevante utdanninger. Dere kan tilby deler av en utdanning som enkeltemner eller moduler. Dette kan gjøre dere til en viktig leverandør av kompetanseheving rettet mot behovet i næringslivet.  Vi oppfordrer fagskolene til å samarbeide med yrkesfeltet om tilbudene.

Hvordan lager dere nye tilbud, og krever dette ny akkreditering?

Det kreves ikke alltid ny akkreditering for å starte opp nye tilbud. Dere kan tilby enkeltemner eller moduler som allerede er en del av en fagskoleutdanning uten å søke om ny akkreditering. Dere kan også sette sammen enkeltemner eller moduler innenfor en fagskoleutdanning på nye måter, og dermed tilby den kompetansen som etterspørres. Dere kan for eksempel hente læringsutbytter fra to eller flere eksisterende emner i en akkreditert utdanning, og sette dem sammen til et nytt emne. Kravet er at dere benytter læringsutbytter fra en utdanning dere har fått akkreditert. Dere kan ikke sette sammen enkeltemner med læringsutbytter fra to ulike akkrediterte utdanninger. Det er ingen nedre grense for hvor mange studiepoeng enkeltemner eller moduler kan være på.

Så lenge tilbudet er enkeltemner eller moduler, og ikke en selvstendig fagskoleutdanning, skal dere ikke søke om akkreditering av tilbudet. Dersom dere ønsker å tilby slike kortere tilbud som en selvstendig fagskoleutdanning, må dere søke om akkreditering av en ny utdanning. Noen fagskoler har fagsområdeakkreditering og kan selv akkreditere nye utdanninger.

Hva er opptaksgrunnlaget, og hvordan er muligheten til studiestøtte?

Studentene som tas opp til enkeltemner eller moduler, må være kvalifisert for opptak til den fagskoleutdanningen emnet eller modulen opprinnelig var er en del av. Det er den enkelte fagskolen som tar opp studenter til enkeltemner. Hvis studentene fyller vilkårene for støtte fra Lånekassen, kan de få studiestøtte ut fra studiebelastning, selv om de er enkeltemnestudenter.

Hvordan dokumenteres enkeltemner?

Enkeltemner dokumenterer dere gjennom en karakterutskrift.

Karakterutskriften vil vise hvilket emne som er tatt, hvor mange studiepoeng emnet er på og karakter eller bestått / ikke bestått.

Dersom fagskolen ønsker å vise at enkeltemnet er en kompetanseheving som står på egne ben, kan dere for eksempel lage et vedlegg til karakterutskriften som forklarer kompetansen emnet gir.

Hvem kan få utsendt vitnemål?

Fagskoleloven setter grenser for hva som utgjør en hel fagskoleutdanning. Fagskolen skal skrive ut vitnemål for fullført og bestått fagskoleutdanning, uavhengig av lengden på fagskoleutdanningen. For at en fagskole skal kunne utstede vitnemål, må studenten avlegge studiepoeng ved fagskolen som tilsvarer den minste resultatbærende enheten i fagskoleutdanningen studenten ønsker vitnemål for.

Fagskolen skal ikke skrive ut vitnemål for enkeltemner eller moduler som ikke er selvstendige fagskoleutdanninger.

Dette går frem av fagskoleforskriften § 38 (lovdata.no) og fagskoleloven § 19 (lovdata.no).

Hvilke kilder gir mer informasjon om reglene?