Alle fagskoler skal behandle klager

Vet dere hvordan fagskolene skal behandle ulike klager, og hva dere skal svare når dere får spørsmål om klager? Er det forskjell på hvordan dere behandler klager på enkeltvedtak, og hvordan dere behandler andre klager? Om dere er usikker, kan en tydelig rutine for klagebehandling være til hjelp. I denne artikkelen får dere en oversikt over hvilken informasjon som bør finnes i fagskolenes retningslinjer for klagebehandling, og litt om hva slags klager fagskolene skal behandle.

Oppdatert 14. januar 2021