Alle fagskoler skal ha ei lokal klagenemnd

Alle fagskoler skal ha ei lokal klagenemnd. Men hva gjør klagenemnda, hvordan skal den være satt sammen og hvorfor er det egentlig viktig at det finnes ei lokal klagenemd? I denne teksten får du en oversikt over de viktigste reglene som gjelder den lokale klagenemnda ved en fagskole.

Oppdatert 12. januar 2021

Alle fagskoler skal ha ei lokal klagenemnd. Det er egne regler om dette i fagskoleloven § 20 om klageorganer (lovdata.no). NOKUT kontrollerer at reglene om lokal klagenemnd følges når vi akkrediterer utdanninger fra nye fagskoler og når vi gjennomfører tilsyn.