Studentombud for fagskolestudenter

Alle fagskolestudenter skal ha tilgang til et studentombud. Dette var nytt for fagskoler høsten 2019. Under kan dere lese mer om hva studentombudene skal gjøre, hvilken rolle de skal ha og hvordan fagskolene kan sørge for at et studentombud er tilgjengelig for studentene.

Oppdatert 20. januar 2021