Hva er oppgavene til fagskolens styre?

Styret er fagskolens øverste ansvarlige styringsorgan. Styret skal ta de viktige og prinsipielle avgjørelsene om fagskolens virksomhet. Fagskoleloven og forskriftene til loven (regelverket) regulerer mange av styrets oppgaver. I regelverket er det også krav til driften av fagskolen. Styremedlemmene må kjenne til disse oppgavene og kravene slik at styret ivaretar sitt ansvar og tar avgjørelser som er i samsvar med regelverket. I denne artikkelen får dere en oversikt over viktige styreoppgaver. Artikkelen forteller også om hvordan dere som styre må arbeide for å ivareta ansvaret deres.

Oppdatert 12. januar 2021