Hvilke endringer kan fagskolen gjøre uten å søke eller melde fra til NOKUT?

Utover endringene som krever ny akkreditering eller må meldes til NOKUT, har fagskolen stor frihet til selv å foreta endringer i en utdanning. Alle endringer må være i samsvar med regelverket. Her gir vi dere holdepunkter for hva dere bør tenke på før dere gjør en endring. Først oppsummerer vi hva som krever ny akkreditering og hva dere må sende inn endringsmelding om.

Oppdatert 3. mars 2021