Hva er en skikkethetsvurdering, hvilke utdanninger skal ha det og hvilke rutiner skal fagskolen ha?

Å være skikket betyr å være faglig og personlig egnet til å fungere i en bestemt rolle eller et yrke. Skikkethet er ikke noe en person har eller ikke har, men noe hen kan utvikle over tid, for eksempel gjennom studiet. For å beskytte helse, sikkerhet og rettigheter til barn, pasienter, brukere og andre, er det egne regler om skikkethetsvurdering for fagskolestudenter.

I denne teksten kan dere lese om hvilke utdanninger skikkethetsvurdering gjelder for. Dere kan også lese om hvilke rutiner fagskolen skal ha, hvordan dere skal gå fram for å avdekke og følge opp manglende skikkethet hos en student, og hvilken informasjon dere skal gi til studentene.

Oppdatert 21. januar 2021