Startkompetanse i fagskoleutdanningene

Startkompetanse handler om forholdene for studentene på starten av studiet.

I analysen Startkompetanse i fagskolesektoren, NOKUT-rapport nr. 3-2021, ses det spesielt på om studentene mener utdanningene de går på bygger videre på den kompetansen de hadde ved studiestart.

Rapporten belyser ulike aspekter ved overgangen fra videregående opplæring til fagskoleutdanning. Resultatene fra Studiebarometeret for fagskolestudenter 2020 viser at det er store forskjeller mellom utdanningene, avhengig av om disse er naturlige forlengelser av yrkesfag på VGO-nivået eller ikke.

I rapporten trekkes det frem at det særlig innen realfagene er et gap mellom kompetansen studentene har ved oppstart og kompetansen utdanningene bygger på (realfagsgapet).


Skrevet av
: Bjørn Ragnar Stensby | 29. april 2022

Gå tilbake til hovedsiden