Nasjonal deleksamen i rettsanvendelse i barnevernsfaglig arbeid

Den nasjonale eksamen i rettsanvendelse i barnevernsfaglig arbeid er felles for master i barnevernfaglig arbeid og for master i barnevern. Eksamen knyttes til juridisk metode og hvordan man resonerer knyttet til rettslige spørsmål på barnevernfeltet. Omfanget tilsvarer 5 studiepoeng.

Les mer om nasjonal eksamen i rettsanvendelse i barnevernsfaglig arbeid.

 

To kvinnelige åpne hender som gjør en beskyttelse gest isolert på grønn bakgrunn. Familie livsforsikring, beskytte barn.

Del med andre

  • Tid:

    -