Hendelser 2018

Søkerkurs – akkreditering av studietilbud 1. og 2. syklus

NOKUT tilbyr veiledning til institusjoner som planlegger å søke akkreditering av studier de selv ikke har fullmakt til å etablere. Målet med søkerkurset er å gi deltakerne forståelse for kriteriene som stilles til et akkreditert studietilbud i studietilsynsforskriften. På søkerkurset vil vi også gå igjennom selve akkrediteringsprosessen.

Les mer