Hendelser

Kvalitetssikring og utvikling av forskerutdanningene

I dette webinaret undersøker vi ulike forskerutdanningers kvalitetssikringssystemer – er det en tilpasning av institusjonenes kvalitetssystem, eller lager man egne systemer? Hvordan ivaretar forskerutdanningene læringsmiljøet, og hvordan videreutvikler man best sine egne programmer?

Les mer