Hendelser

Webinar for medisinstudenter

Mandag 20. november inviterer Norsk medisinstudentforening (NMF) og NOKUT til webinar om "Undervisning, læring og vurdering", som er ett av tre tema i evalueringen av profesjonsstudiet i medisin. Du vil også få høre mer om evalueringen av medisinstudiet. 

Les mer

Nasjonal deleksamen i rettsanvendelse i barnevernsfaglig arbeid

Den nasjonale eksamen i rettsanvendelse i barnevernsfaglig arbeid er felles for master i barnevernfaglig arbeid og for master i barnevern. Eksamen knyttes til juridisk metode og hvordan man resonerer knyttet til rettslige spørsmål på barnevernfeltet. Omfanget tilsvarer 5 studiepoeng.

Les mer