Hendelser

Visit NOKUT’s digital chat room

Do you have general questions about recognition of foreign education? Would you like to know which recognition is necessary, and when a recognition is relevant? Meet our councellors for a live chat.

Les mer

Digitalt søkerkurs – akkreditering av studietilbud, bachelor og master

NOKUT tilbyr veiledning til institusjoner som planlegger å søke akkreditering av studier de selv ikke har fullmakt til å etablere. På søkerkurset vil vi gå gjennom akkrediteringsprosessen og kravene til akkreditering. Vi holder søkerkurs onsdag 23. juni 2021 kl. 09.00–12.00. For helt nye søkere vil vi tilby individuelle søkermøter.

Les mer