Hendelser

Webinar for fagskolene

I august trådte ny fagskoletilsynsforskrift i kraft. Vi arrangerer et webinar for fagskolene, der målet er å informere og svare på spørsmål som du kanskje sitter med. Etter fellessesjonen blir det temamøter der vi åpner for erfaringsdeling og spørsmål. Arrangementet er heldigitalt via Zoom.

Les mer