Hendelser

Digitalt søkerkurs – akkreditering av studietilbud: bachelor og master

NOKUT tilbyr veiledning til institusjoner som planlegger å søke akkreditering av studier de selv ikke har fullmakt til å etablere. På søkerkurset vil vi gå gjennom akkrediteringsprosessen og kravene til akkreditering. Vi holder søkerkurs torsdag 28. januar 2021 kl. 09.00–12.00. For helt nye søkere vil vi tilby individuelle søkermøter.

Les mer

NOKUT-frokost: Lansering av Studiebarometeret

Torsdag 11. februar legger NOKUT frem de nye resultatene fra Studiebarometer-undersøkelsen. Vi har spurt nesten 70.000 studenter ved norske høyskoler og universiteter om hvordan de opplever kvaliteten ved studiet sitt og hvilken innvirkning koronasituasjonen har hatt. Dette er den største nasjonale undersøkelsen om hvordan studentene har opplevd perioden med pandemien.

Les mer