Undersøkelser flyttes fra NOKUT til HK-dir

Fra 1. januar 2025 overføres ansvaret for gjennomføringen av Studiebarometer-undersøkelsene og underviserundersøkelsen fra NOKUT til Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir).

Kunnskapsdepartementet har besluttet at de tre undersøkelsene fremover skal gjennomføres av HK-dir, da departementet vil gi direktoratet et tydeligere koordineringsansvar for statistikk, analyse og informasjonsarbeid om studiekvalitet. Samtidig vil departementet rendyrke NOKUT som et faglig uavhengig organ med akkrediterings-, tilsyns- og evalueringsoppgaver.

Studiebarometeret for studenter i høyere utdanning har vært gjennomført av NOKUT hvert år siden 2013, og for fagskolestudenter siden 2017. Underviserundersøkelsen har blitt gjennomført to ganger, i 2017 og 2021.

– Undersøkelsene har blitt viktige kilder i kvalitetsarbeidet som gjøres på landets fagskoler, høyskoler og universiteter. I tillegg gir de mye nyttig informasjon som både HK-dir, NOKUT, Kunnskapsdepartementet og andre myndighetsorganer benytter seg av i sitt arbeid, sier NOKUT-direktør Kristin Vinje.

Formålet med Studiebarometeret er å styrke arbeidet med kvalitetsutvikling i høyere utdanning og høyere yrkesfaglig utdanning, og å gi nyttig informasjon om studiekvalitet. Studiebarometer-undersøkelsene gjennomføres på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

For å styrke kunnskapsgrunnlaget om utdanningskvalitet har NOKUT også innhentet informasjon om undervisernes syn på utdanningskvalitet. Underviserundersøkelsen er med det et supplement til Studiebarometeret.

– Det aller viktigste er at kunnskapen som frembringes tas i bruk og bidrar til at utdanningskvaliteten utvikles videre. Det er litt vemodig for oss å gi fra oss disse tre undersøkelsene, men vi er sikre på at HK-dir vil fortsette det gode arbeidet og vi vil samarbeide godt med dem både når oppgavene nå overføres og videre fremover, sier Vinje.

Flyttingen av undersøkelsene fra NOKUT til HK-dir innebærer ikke endringer i budsjettrammen.

Studiebarometeret for fagskolestudenter ble sendt mandag 8. april og resultatene fra undersøkelsen legges frem til høsten. Studiebarometeret for studenter i høyere utdanning sendes ut i oktober og legges frem i februar 2025. Fremleggelsene vil gjøres i samarbeid mellom NOKUT og HK-dir.

– Vi ser frem til å videreutvikle disse undersøkelsene i samarbeid med både NOKUT og utdanningsinstitusjonene. Det vil styrke arbeidet med kvalitetsutvikling i både høyere utdanning og høyere yrkesfaglig utdanning at vi kan se dem i sammenheng med kandidatundersøkelsene, DBH og andre deler av kunnskapsgrunnlaget i HK-dir, sier Sveinung Skule direktør i HK-dir.

Del med andre