Akkrediterer fellesgrad i kunstfag på ph.d.-nivå

Ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid i utøvende og skapende kunst ved Høgskolen i Østfold, i samarbeid med Høgskolen i Innlandet og UiT Norges arktiske universitet, er akkreditert av NOKUTs styre.

– NOKUT gratulerer de tre institusjonene med den nye fellesgraden. Den brede kontaktflaten mellom hver av de tre institusjonene, sammen med internasjonale forskergrupper og institusjoner både i og utenfor akademia, er noe av det den sakkyndige komiteen nevner som denne fellesgradens styrke, sier NOKUTs direktør Kristin Vinje.

Ph.d.-programmet vil åpne muligheter for kreativt kunstnerisk og akademisk samarbeid på tvers av institusjoner. Merverdien av et slik samarbeid for institusjonene vil gjennom hvert enkelt doktorgradsprosjekt kunne gi muligheter for å samle ulike fagkontekster og åpne opp nye områder. Fellesgraden strekker seg geografisk fra nord til sør. Søknaden viste at alle de tre institusjonene jobber metodisk med å utvikle en faglig helhet som skal ivareta alle studentene, uansett hvor de hører hjemme geografisk.

Ph.d.-programmet omfatter eksisterende kunstneriske fagfelt ved de tre institusjonene. Det overbyggende fagområdet for programmet er scenografi, scenekunst, alle fagretninger i utvikling og produksjon av film og beslektede audiovisuelle kunstformer, visuell kunst inklusive bevegelige bilder, landskapsarkitektur og musikk.

Les rapport med vedtak (pdf)

Om institusjonene

Høgskolen i Østfold (HiØ) er en akkreditert høyskole og har ikke fullmakter til å akkreditere ph.d.-utdanninger selv. Det er HiØ som står som den formelle søkeren av fellesgraden, og som nå har fått akkreditert sin andre doktorgrad. HINN har hatt en midlertidig akkreditering i kunstnerisk utviklingsarbeid siden 2022, og denne kunne videreføres i fellesgraden. Som universitet har UiT fullmakter til å opprette denne ph.d.-utdanningen selv, uten å søke NOKUT.

Del med andre