Nyheter

Illustrasjon av tannhjul

Viktig kunnskap for utviklinga av Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) utgjer rammeverket for alle formelle utdanningskvalifikasjonar i Noreg. Det er dette rammeverket som fastsett nivået utdanningane skal liggje på og som gjev standardar for korleis institusjonane skal utforme læringsutbytet for utdanningane sine. I ein ny rapport, laga på oppdrag frå NOKUT, har ein sett på korleis ein kan endre NKR for å betre integrere høgare yrkesfagleg utdanning.

Logo: Studiebarometeret

Oppfordrer studentene til å si sin mening om studiekvaliteten

Studiebarometeret gir omtrent 70 000 studenter mulighet til å si hvordan de opplever studiekvaliteten. Nå er undersøkelsen sendt ut, og både forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim og NOKUT-direktør Kristin Vinje håper på mange svar.