Nyheter

Godkjent kvalitetsarbeid ved fire høyskoler

Ansgar høyskole, Fjellhaug Internasjonale Høgskole og Lovisenberg diakonale høgskole oppfyller alle kravene til systematisk kvalitetsarbeid. I tillegg har Høgskulen i Volda fått godkjent kvalitetsarbeidet etter oppretting.

Forsiden på årsrapporten

2021 – et utfordrende år, men NOKUT leverte

Fjoråret ble et spesielt år for oss i NOKUT. I tillegg til den pågående pandemien besluttet Kunnskapsdepartementet våren 2021 at arbeidet med utenlandsk utdanning skulle flyttes ut av NOKUT. Det har vært krevende, men NOKUT har likevel levert tilnærmet etter planen.