Nyheter

Fem fagskular får utvida fullmakter

NOKUTs styre vedtok torsdag heile fem nye fagområdeakkrediteringar, til fem ulike fagskular. For tre av dei var det den første fagområdeakkrediteringa deira. Fullmakta gjer at dei raskt kan opprette nye og etterspurde utdanningar innan viktige fagområde.

Foto: Zoran Zeremski/Adobe Stock

Behov for tydeleg retningsval for Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR) har hatt få og små effektar på mobilitet og livslang læring, og har i stor grad blitt eit utdanningsrammeverk med regulerande effektar. Rammeverket er viktig for utdanningsinstitusjonanes arbeidet med å utvikle, administrere og gjennomføre utdanningar. Det har vore viktig for fagpersonar og studentar, men er lite nyttig for arbeidslivet og resten av samfunnet. Det kjem fram i ei evaluering NOKUT har gjort av NKR.