Nyheter

Publikum på seminaret

Kultur og struktur hånd i hånd

Ansatte ved nyfusjonerte institusjoner må snakke samme språk når det kommer til arbeidet med å sikre og utvikle studietilbudene. Lettere sagt enn gjort, men mange har kommet langt i arbeidet.

Les hele

Illustrasjonsbilde

Evalueringer av forskning og utdanning gir ny kunnskap

Høy kvalitet på forskning og utdanning går hånd i hånd viser NOKUT og Forskningsrådets felles evalueringer av samfunnsfagene i Norge. De internasjonale ekspertpanelene anbefaler at utdanningene i statsvitenskap, sosiologi og økonomi forankres i solide fagmiljøer og leveres av undervisere som selv er aktive forskere. Evalueringsrapportene legges fram i dag.

Les hele

Nye krav til kvalitetsarbeid krever større innsats

– Universiteter og høyskoler skal ha et systematisk kvalitetsarbeid som sikrer og videreutvikler kvaliteten i alle studietilbudene sine. Etter innføringen av nye krav viser våre første tilsyn at det dette er krevende å få på plass.

Les hele

De nordiske flaggene

Automatisk godkjenning av utdanninger fra Norden

NOKUT lanserer nå en ny tjeneste for personer med høyere utdanninger fra Norden som ønsker å jobbe eller studere i Norge. For de viktigste utdanningene fra hvert enkelt land kan de nå laste ned en bekreftelse fra NOKUTs nettsider som viser at graden er automatisk godkjent. Denne kan tas i bruk direkte.

Les hele

Flagget til Bangladesh

Nytt land i NOKUTs landdatabase: Bangladesh

Rundt 200 studenter fra Bangladesh går på norske universiteter og høyskoler. For å bistå institusjonene i arbeidet med denne studentgruppen har NOKUT nå samlet informasjon om utdanningssystemet, grader i Bangladesh og egen praksis ved vurdering av utdanninger og lagt dette inn i landdatabasen.

Les hele

Illustrasjonsbilde

Fem på den nasjonale lærerutdanningskonferansen

28. og 29. mai var 182 representanter fra alle de norske grunnskolelærerutdanningene og deltagere fra en rekke praksisskoler, organisasjoner og myndigheter samlet til en nasjonal lærerutdanningskonferanse. Vi snakket med fem av dem.

Les hele

Illustrasjonsbilde

Styrker utdanningssamarbeidet med Kina

18. april undertegnet Norge og Kina avtale om gjensidig godkjenning av kvalifikasjoner innen høyere utdanning. Målet er flere faglig relevante utvekslingsavtaler mellom norske og kinesiske universiteter og høyskoler.

Les hele