Tre fagskoler får utvidete fullmakter

NOKUTs styre vedtok onsdag 14. februar å akkreditere tre nye fagområder ved tre forskjellige fagskoler. Dette gjør at fagskolene raskt kan opprette nye og etterspurte utdanninger uten å måtte søke NOKUT.

Logoer: Fagskolen i Nord, Fagskolen Møre og Romsdal, Fagskolen Rogaland
Logoer: Fagskolen i Nord, Fagskolen Møre og Romsdal, Fagskolen Rogaland

De tre akkrediterte fagområdene er ved Fagskolen i Nord, Fagskolen Møre og Romsdal og Fagskolen Rogaland. Alle er relatert til området tekniske fag, men fagområdet Fagskolen i Nord har fått akkreditering for, er spisset mot verkstedstekniske fag.

– Gratulerer til de tre fagskolene. De har vist at de oppfyller kravene til utvidede fullmakter og er med det godt rustet til å sikre og utvikle kvaliteten i utdanningene sine, sier NOKUT-direktør Kristin Vinje.
Fagområdeakkreditering gir fagskolene myndighet til selv å opprette nye utdanninger innen det akkrediterte fagområdet uten å måtte søke NOKUT. Med det følger også et større ansvar for egen utdanningskvalitet.

Det er Fagskolen i Nord og Fagskolen Møre og Romsdals første fagområdeakkreditering, mens Fagskolen Rogaland har to slike akkrediteringer fra før.

Les akkrediteringsrapportene:

Fagområdeakkrediteringer bidrar til færre søknader om fagskoleutdanning

De siste årene har NOKUT hatt en stor vekst i akkrediteringssøknader fra fagskoler. Dette har ført til søknadskø innen fagskoleutdanning, og at det tar lengre tid før søkere får svar på søknaden sin enn hva normalen har vært tidligere. NOKUT har tatt flere grep for å få ned søknadstiden, der et av grepene er å prioritere søknader om fagområdeakkreditering.

– NOKUT har valgt å prioritere søknader som gir fagskolene økte faglige fullmakter og med det større muligheter til selv å akkreditere egne utdanninger. Dette bidrar til at færre fagskoler må søke NOKUT om akkreditering, sier Vinje.

Om Fagskolen Rogaland

Fagskolen i Rogaland er en offentlig fagskole og har Rogaland fylkeskommune som eier. Fagskolen tilbyr helse- og oppvekstfag, petroleumsutdanninger, tekniske utdanninger og økonomisk-administrative utdanninger i Stavanger og maritime offisers- og lederutdanninger i Haugesund.

Fagskolen hadde 1 793 aktive studenter per desember 2023 (rapportering til DBH Fagskolestatistikk) og 81 ansatte.

Fagskolen fikk akkreditering for fagområdet helse og oppvekst i 2022 og for fagområdet økonomi og administrasjon i 2023.

Om Fagskolen Møre og Romsdal

Fagskolen Møre og Romsdal er en offentlig fagskole og eies av Møre og Romsdal fylkeskommune. Den har i dag 372 studenter og 55 fast ansatte.

Fagskolen tilbyr høyere yrkesfaglige utdanninger innen maritime fag, petroleumsfag og helsefag. Fagskolen ble formelt dannet i august 2021 etter en sammenslåingsprosess mellom de to fylkeskommunale fagskolene i Kristiansund og Ålesund. Fagskolen har studiesteder i Kristiansund og Ålesund.

Om Fagskolen i Nord

Fagskolen i Nord er en offentlig fagskole og eies av Troms fylkeskommune. Fagskolen i Nord var på søknadstidspunktet et resultat av at fagskolene i Troms i 2018 ble slått sammen til én enhet og ytterligere utvidet ved at Nordkapp maritime fagskole og Fagskolen i Kirkenes ble fusjonert sammen til Fagskolen i Nord. Fagskolen hadde da studiesteder i Harstad, Kirkenes, Honningsvåg, Skjervøy og Tromsø. Fagskolen i Nord hadde i 2023 forskjellige utdanningstilbud innen tekniske fag, prosess- og næringsmiddelfag, helse- og omsorgsfag og maritime og marine fag.

Ifølge DBH Fagskolestatistikk hadde Fagskolen i Nord 825 studenter høsten 2023.

1. Januar 2024 ble fagskolen fisjonert i to enheter. Fagskolen i Nord har beholdt det gamle organisasjonsnummeret, og Fagskolen i Finnmark har blitt opprettet med studiesteder i Kirkenes og Honningsvåg. Det er den delen som fortsatt heter Fagskolen i Nord som får akkrediteringen.

Del med andre