Fagskolen i Agder får godkjent to nye fagområdeakkrediteringer

Med utvidede fullmakter innen tekniske fag og helsefag kan fagskolen nå selv opprette og endre fagskoleutdanninger innenfor disse fagområdene.

Logo: Fagskolen i Agder
Logo: Fagskolen i Agder

NOKUT har i dag godkjent Fagskolen i Agders søknader om fagområdeakkreditering innenfor tekniske fag og helsefag. Fagskolen sendte inn tre søknader om fagområdeakkreditering i november 2023, og får nå sine to første fagområder akkreditert.

– NOKUT gratulerer Fagskolen i Agder med den sine to første fagområdeakkrediteringer. De har nå fått utvida fullmakter på to store og viktige fagområder, og de er dermed godt rustet til å tilby relevant fagskoleutdanning innen ulike fagområder som næringslivet trenger både på kort og lang sikt, sier NOKUT-direktør Kristin Vinje.

Les rapporter med vedtak:

Fagområde helsefag (pdf)

Fagområde tekniske fag (pdf)

Bred og solid faglig forankring

Fagområdene som nå er godkjent, innebærer at Fagskolen i Agder selv kan opprette og endre fagskoleutdanninger som kvalifiserer for yrkesutøvelse innen tekniske fag og helsefag, uten å måtte søke NOKUT. Med det følger også et større ansvar for å følge opp og utvikle egen utdanningskvalitet.

Fagområdet helsefag ved Fagskolen i Agder bygger videre på utdanningsprogrammene innen helse- og oppvekstfag i videregående utdanning, og sorterer under Helse og velferdsfag i Felles klassifiseringssystem for Fagskoleutdanninger (FKF). Fagskolen tilbyr allerede flere fagskoleutdanninger innen fagområdet, og de retter spesielt oppmerksomheten mot somatisk helse, psykisk helse, og velferdsteknologi. De sakkyndige vurderer at fagområdet er tydelig og bredt nok for både å kunne utvikle eksisterende fagskoleutdanninger og opprette nye.

Fagområdet teknisk bygger på de tekniske programområdene i videregående skole innen Bygg- og anleggsteknikk, Elektro og datateknologi og Teknologi- og industrifag. Fagområdet inneholder allerede i dag flere fagskoleutdanninger, og de sakkyndige vurderer at det er bredt nok for videreutvikling av nye fagskoleutdanninger.

Om Fagskolen i Agder

Fagskolen i Agder er en offentlig fagskole og eies av Agder fylkeskommune. Fagskolen tilbyr høyere yrkesfaglige utdanninger innen helsefag, tekniske fag og maritime offisers- og lederutdanninger i Grimstad. Det er innenfor disse tre områdene de har søkt om fagområdeakkreditering.

Fagskolen i Agder har 69 ansatte og 578 studenter per 30. mai (informasjon fra Fagskolen i Agder). Fagskolen ble etablert i 2020 etter en fusjon mellom Fagskolen i Kristiansand og Sørlandet fagskole i Grimstad. De har studiesteder i Grimstad og Lyngdal. Fagskoleutdanningene fagskolen tilbyr, er både stedbaserte, nettbaserte og nettbaserte med samlinger.

Del med andre