Nyheter

Logoer: NMBU, OsloMet, UiA og UiS

Tre av fire universiteter fikk godkjent kvalitetsarbeidet

Tilsyn viser at kvalitetsarbeidet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), OsloMet – storbyuniversitetet (OsloMet) og Universitetet i Agder (UiA) er tilfredsstillende. Universitetet i Stavanger (UiS) har vesentlige mangler i kvalitetsarbeidet.

Illustrasjon: Hjemmekontor

Hva betyr koronavirusutbruddet for NOKUTs arbeid?

Som resten av samfunnet blir også NOKUTs arbeid preget av Covid-19-utbruddet. Det innebærer blant annet at saksbehandlingen vil ta noe lengre tid, at undersøkelser og arrangementer utsettes, og at pågående tilsyn forlenges. Her er en oversikt over hva som påvirkes.

Logo: Vea

Norges grønne fagskole – Vea får utvida fagområdeakkreditering

NOKUTs styre har i dag vedtatt å utvide Veas fagområdeakkreditering. Vea var den fyrste fagskulen som fekk fagområdeakkreditering i Noreg, og no er denne akkrediteringa utvida for betre å dekkje kompetansen til fagskulen og kompetansebehovet til yrkesfelta.

Illustrasjon Covid-19

NOKUT med dispensasjonsreglar for å møte korona-utbrottet

For å gi institusjonane fleksibilitet til å bruke alternative undervisnings- og vurderingsformer mens campusane er stengde, har NOKUT vedtatt ekstraordinære endringar i fagskuletilsynsforskrifta og studietilsynsforskrifta.