Nyhetsarkiv

Illustrasjon mennesker og puslebrikker

Retningen for utviklingen av NOKUT fram mot 2025 er staket ut

NOKUTs styre har etter en bred involveringsprosess vedtatt strategien for utviklingen av NOKUT fram mot 2025. Strategien viderefører ambisjonene som har vært gjeldende siden 2015, samtidig som vi løfter fram nye og viktige prioriteringer for årene som kommer.

Logoer: HINN, Nord, USN og HVL

Godt kvalitetsarbeid ved fusjonerte flercampus-institusjoner

Det systematiske kvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Innlandet (HINN), Nord universitetet (NORD) og Universitetet i Sørøst-Norge (USN) er nå godkjent. Høgskulen på Vestlandet (HVL) har fått frist til 1. juni 2020 for å rette opp enkelte mangler i kvalitetsarbeidet.