Nyhetsarkiv

Illustrasjon med saks som klipper søyler i et diagram

Nytt budsjettkutt for NOKUT – frykter at det kan gå utover oppgavene

I regjeringens tilleggsproposisjon til statsbudsjettet for 2022 foreslås det å kutte NOKUT med 5 millioner kroner. Et tilsvarende kutt ble også gitt i fjorårets budsjettforlik, samtidig som NOKUTs driftsmidler er redusert siden omorganiseringen av kunnskapssektoren i 2018. I sum betyr det at NOKUTs driftsmidler er tatt betydelig ned de siste årene. NOKUT-direktør Kristin Vinje frykter at kuttene kan få konsekvenser for NOKUTs evne til å løse viktige oppgaver.