Nyhetsarkiv

Alle i komiteen på møte i Oxford

Samler lærerutdannerne på nasjonal konferanse

23. og 24. mai samler NOKUT nesten 160 deltakere fra lærerutdanningene og praksisskolene deres til to dager med inspirasjon og diskusjon om grunnskolelærerutdanningene (GLU). Erfaringsdeling, diskusjoner rundt utfordringer og spredning av god praksis er en rød tråd gjennom konferansen.

Logo: NOKUT

Fagmiljørapport skal starte diskusjon og knuse mytar

Endringar i utdanningssektoren har skapt eit behov for diskusjonar om korleis "det gode fagmiljøet" ser ut og korleis dette best kan regulerast. Med den nye rapporten vår ønskjer vi å leggje til rette for auka kunnskap og merksemd om dette. Samtidig bidrar rapporten til å avdekkje misoppfatningar og knuse mytar om NOKUTs krav til fagmiljøa.

Logo: MF

Kvalitetsarbeidet ved MF godkjent

NOKUT har i dag godkjent det systematiske kvalitetsarbeidet ved MF vitenskapelige høyskole for teologi, religion og samfunn. Ved første vurdering fant den sakkyndige komiteen enkelte mangler. De er nå rettet opp.