Nyhetsarkiv

Logo: Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet med ny doktorgrad

NOKUT vedtok i dag å akkreditere doktorgraden i anvend økologi og bioteknologi ved Høgskolen i Innlandet. Dette er ei utviding av doktorgraden i anvend økologi høgskulen hadde tidlegare og er den femte doktorgraden til høgskulen.

Forsiden på siste SFU-magasin

En hyllest til "Pernille"

Når NOKUT har laget et magasin med nyheter fra Norges fremste utdanningsmiljøer, er det særlig underviserne vi har hatt i tankene. Hun står fremdeles høyt i kurs selv om magasinet legges ned.

Seychellene på kartet

Oppdateringer i GSU-listen

15. november ble GSU-listen oppdatert. Blant annet er Seychellene innført som nytt land i listen. GSU-listen oppgir kravet til generell studiekompetanse for søkere med utdanning fra utlandet.

Illustrasjonsbilde: Internasjonale studenter

Studenter godt fornøyde med utenlandsopphold

Både utveksling og kortere studieopphold i utlandet gir godt læringsutbytte og motivasjon for videre studier, mener studentene selv. Rundt 16 prosent av studentene har de siste årene vært på lengre utveksling, samtidig som mange også deltar på kortere utenlandsopphold.

Illustrasjon NOKUT-konferansen 2019

Å lede eller ikke lede ...

... er ikke lenger et spørsmål. Men hvordan skal det ledes? "Utdanningsledelse" er et hett begrep om dagen. NOKUT lager like godt en konferanse på temaet.

Logoer fra Bårdar Akademiet, Fagskolen Innlandet og Fagskolen i Østfold

Tre fagskular med nye akkrediterte fagområde

NOKUTs styre vedtok i dag å akkreditere fagområdet helse ved Fagskolen i Østfold, kommersiell scenekunst – tolking og formidling ved Bårdar Akademiet og bygg- og anleggsteknikk ved Fagskolen Innlandet.

Logoer fra NHH. VID og AHO

Bedre kunnskap om nye krav til kvalitetsarbeid

Norges Handelshøyskole (NHH) og VID vitenskapelige høgskole (VID) oppfyller alle kravene til systematisk kvalitetsarbeid. Arkitektur- og designhøgskolen (AHO) må gjøre noen justeringer i systemet sitt før det kan bli godkjent.

Paneldeltakere på NOKUT-frokost ved UiT

– Jeg var sjokkert over hvor bra det var

Dette var et av svarene som ble gitt under NOKUT-frokost ved UiT – Norges arktiske universitet. Tema var veiledning og tilbakemeldinger i Studiebarometeret.