Nyhetsarkiv

styre ENQA

Tilsynsdirektør i NOKUT inn i ENQA-styret

NOKUTs tilsynsdirektør Øystein Lund er valgt inn i styret for den europeiske sammenslutningen for kvalitetssikringsorganer i høyere utdanning – ENQA.

Modell ny akkrediteringsprosess

NOKUT vil endre akkrediteringsprosessen

NOKUT vil forenkle akkrediteringsprosessen for etablerte institusjoner og gi søkerne mer ansvar for å gjennomføre en første ekstern faglig vurdering av studietilbudene. Det er fortsatt NOKUT som skal foreta den endelige vurderingen. NOKUT vil dessuten følge opp alle studietilbudene en tid etter at de er opprettet.

Logo Studiebarometeret

Fagskolestudenter er tilfredse med utdanningskvaliteten

Studiebarometeret for fagskolestudenter viser at det store flertallet er fornøyde, men undersøkelsen avdekker også store variasjoner mellom utdanningstilbud. Studenter på helse- og sosialfag er mest fornøyde, mens de på tekniske fag er mest misfornøyde.

Studenter oppe til eksamen

Sensur nasjonal deleksamen i årsregnskap

Hvert år gjennomfører NOKUT nasjonal deleksamen i årsregnskap for bachelorgradsstudenter i regnskap og revisjon. Her er resultatene for studentene som var oppe til eksamen i mai.

Sveisere

Fagskolen i Troms beheld godkjenninga for sveiseteknikkutdanninga

Fagskolen i Troms beheld godkjenninga for den nettbaserte utdanninga i sveiseteknikk, men NOKUT vil følgje opp både skulen og utdanninga vidare for å sikre at planane blir følgde. Det er konklusjonen etter at revideringa er behandla i NOKUTs styre i dag.

Lærer foran tavle

Utsetter tilsyn med grunnskolelærerutdanningene

NOKUT har bestemt seg for å utsette et tematisk tilsyn med alle grunnskolelærerutdanninger i 2019/20. Arbeidet med å utrede hvordan disse utdanningene best skal følges opp har startet.

Illustrasjonsbilde

"Praksislotteriet"

En ny rapport viser at mange studenter er kritiske til kvaliteten på praksisdelen i studiet sitt. – Mye tyder på at praksisopphold avhenger av flaks eller uflaks, sier NOKUT-direktør Terje Mørland.

Forside ENQA-rapport

NOKUT får ros i internasjonal evaluering

Som et ledd i kontrollen med europeiske kvalitetssikringsorgan har NOKUT gjennomgått en ekstern evaluering. Konklusjonen til European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) er at NOKUT er velfungerende og tilfredsstiller alle de europeiske standardene.