Hvordan skal fagskolene tilpasse seg koronasituasjonen?

Regjeringen har bestemt at fra 15. juni kan fagskoler igjen holde åpent for alle studenter og ansatte, så lenge de generelle smittevernreglene følges. Her er informasjon om situasjonen nå og hvordan fagskolene bør forberede seg på høstsemesteret.

Saken ble oppdatert 3. august

Hva er situasjonen nå?

Fra 15. juni kan fagskolene holde åpent igjen, så lenge de generelle smittevernreglene følges. Situasjonen med virusutbruddet kan endre seg raskt, og pålegg og informasjon fra myndighetene endrer seg ofte.

For helsefaglige råd:

Hva skal fagskolene gjøre til høsten?

Reglene i fagskoletilsynsforskriften § 2-8 gjør at dere kan tilpasse dere korona-pålegg fra myndighetene så lenge det er nødvendig. Men når påleggene endres, endres også behovet for å gjøre avvik fra normalen.

I en så usikker situasjon er det fornuftig at dere forbereder dere både på å holde åpnet og at det kan komme nye pålegg om å stenge helt eller delvis.

Dere kan ikke allerede nå bestemme at hele skoleåret 2020–2021 skal gjennomføres annerledes enn det dere er akkreditert for. Det er imidlertid sannsynlig at det kan bli nødvendig å tilpasse undervisningsformen i perioder av skoleåret.

Ikke glem at det kan være at enkelte studenter trenger egne opplegg eller tilpassinger, for eksempel fordi de er i risikogruppen for koronasmitte. For disse må dere finne gode individuelle løsninger.

Uavhengig av situasjonen kan dere alltid endre på rekkefølgen og sammensetning av emner. Vi har laget en egen tekst om hvordan fagskoler kan tilby kortere kurs og endre rekkefølgen på emner.

Har du flere spørsmål?

NOKUT har samlet spørsmål og svar om fagskoleutdanning på en egen nettside.

Finner dere ikke svar på spørsmålet deres her, kan dere sende spørsmål til fagskole@nokut.no.

Del med andre