Nyhetsarkiv

Illustrasjonsbilde

Fra mangler til innfridde krav

Konklusjonen etter NOKUTs tilsyn med universiteter og høyskolers samarbeid om studier med eksterne aktører er klar: Høyskoler og universiteter har i løpet av tilsynet gjort en stor jobb i å rydde opp i samarbeidsstudiene sine.

Illustrasjonsbilde

Godt samarbeid med yrkesfeltet, men svak forskningsforankring

Første del av NOKUTs tilsyn med alle byggingeniørutdanninger på bachelornivå er nå gjennomført. Hensikten med tilsynet er å bidra til kvalitetsutvikling i studietilbudene og sikre at de tilbys i tråd med kravene i studietilsynsforskriften.

Publikum på seminaret

Kultur og struktur hånd i hånd

Ansatte ved nyfusjonerte institusjoner må snakke samme språk når det kommer til arbeidet med å sikre og utvikle studietilbudene. Lettere sagt enn gjort, men mange har kommet langt i arbeidet.

Illustrasjonsbilde

Evalueringer av forskning og utdanning gir ny kunnskap

Høy kvalitet på forskning og utdanning går hånd i hånd viser NOKUT og Forskningsrådets felles evalueringer av samfunnsfagene i Norge. De internasjonale ekspertpanelene anbefaler at utdanningene i statsvitenskap, sosiologi og økonomi forankres i solide fagmiljøer og leveres av undervisere som selv er aktive forskere. Evalueringsrapportene legges fram i dag.

Nye krav til kvalitetsarbeid krever større innsats

– Universiteter og høyskoler skal ha et systematisk kvalitetsarbeid som sikrer og videreutvikler kvaliteten i alle studietilbudene sine. Etter innføringen av nye krav viser våre første tilsyn at det dette er krevende å få på plass.

De nordiske flaggene

Automatisk godkjenning av utdanningar frå Norden

NOKUT lanserer no ei ny teneste for personar med høgare utdanningar frå Norden som ønskjer å jobbe eller studere i Noreg. For dei viktigaste utdanningane frå kvart enkelt land kan dei no laste ned ei stadfesting frå NOKUTs nettsider som viser at graden er automatisk godkjent. Denne kan takast i bruk direkte

Flagget til Bangladesh

Nytt land i NOKUTs landdatabase: Bangladesh

Rundt 200 studentar frå Bangladesh går på norske universitet og høgskular. For å støtte institusjonane i arbeidet med denne studentgruppa har NOKUT no samla informasjon om utdanningssystemet, gradar i Bangladesh og eigen praksis ved vurdering av utdanningar og lagt dette inn i landdatabasen.

Illustrasjonsbilde

Fem på den nasjonale lærerutdanningskonferansen

28. og 29. mai var 182 representanter fra alle de norske grunnskolelærerutdanningene og deltagere fra en rekke praksisskoler, organisasjoner og myndigheter samlet til en nasjonal lærerutdanningskonferanse. Vi snakket med fem av dem.