NOKUT skal godkjenne lærere med utenlandsk utdanning

NOKUT tar over ansvaret med å gi yrkesgodkjenning av lærere, morsmålslærere og pedagogiske ledere i barnehage med utdanning fra utlandet.

Fra 1. januar 2020 overføres godkjenningsansvaret for disse yrkene fra Utdanningsdirektoratet til NOKUT. Dette er første gang NOKUT får et ansvar for yrkesgodkjenning.

Lovregulerte yrker krever godkjenning

De fleste yrker krever ingen spesiell godkjenning før man kan begynne å jobbe i Norge. Men noen yrker er lovregulerte, da må man ha en godkjenning for å kunne praktisere yrket. Yrkesgodkjenning omtales ofte som autorisasjon.

Lærer, morsmålslærer og pedagogisk leder og styrer i barnehage er lovregulerte yrker. Alle som har utdanning fra et annet land og ønsker faste stillinger som dette må først bli godkjent.

– NOKUT har mye erfaring med godkjenning av utenlandsk utdanning generelt. Nå ser vi fram til å bruke kompetansen vår til å begynne å gi yrkesgodkjenninger, sier NOKUT-direktør Terje Mørland.

Enklere søknadsprosess

Fram til nå har søkere måttet sende inn skjemaer og papirer i posten. Hos NOKUT blir søknadsprosessen digital. Søkere fra utenfor EØS-området har i tillegg først måttet få vurdert utdanningsdokumenter og -nivå av NOKUT, før de har kunnet søke Utdanningsdirektoratet om yrkesgodkjenning. De slipper nå å forholde seg til to instanser.

– For søkere blir dette enklere å forholde seg til. Det er mer effektivt og søknader vil bli behandlet raskere. Enkle, effektive og digitale godkjenningsprosesser er et viktig satsingsområde for oss, sier Mørland.

Søknader som er inne hos Utdanningsdirektoratet og som ikke er ferdigbehandlet, vil automatisk overføres til NOKUT for videre behandling. Har man allerede søkt, trenger man dermed ikke sende inn en ny søknad. Søknad- og dokumentasjonskrav blir lagt ut på NOKUT.no.

Del med andre