Nyheter

Logoer fra NHH. VID og AHO

Bedre kunnskap om nye krav til kvalitetsarbeid

Norges Handelshøyskole (NHH) og VID vitenskapelige høgskole (VID) oppfyller alle kravene til systematisk kvalitetsarbeid. Arkitektur- og designhøgskolen (AHO) må gjøre noen justeringer i systemet sitt før det kan bli godkjent.

Les hele

Logoer fra Bårdar Akademiet, Fagskolen Innlandet og Fagskolen i Østfold

Tre fagskular med nye akkrediterte fagområde

NOKUTs styre vedtok i dag å akkreditere fagområdet helse ved Fagskolen i Østfold, kommersiell scenekunst – tolking og formidling ved Bårdar Akademiet og bygg- og anleggsteknikk ved Fagskolen Innlandet.

Les hele

Modell ny akkrediteringsprosess

NOKUT vil endre akkrediteringsprosessen

NOKUT vil forenkle akkrediteringsprosessen for etablerte institusjoner og gi søkerne mer ansvar for å gjennomføre en første ekstern faglig vurdering av studietilbudene. Det er fortsatt NOKUT som skal foreta den endelige vurderingen. NOKUT vil dessuten følge opp alle studietilbudene en tid etter at de er opprettet.

Les hele

Logo Studiebarometeret

Fagskolestudenter er tilfredse med utdanningskvaliteten

Studiebarometeret for fagskolestudenter viser at det store flertallet er fornøyde, men undersøkelsen avdekker også store variasjoner mellom utdanningstilbud. Studenter på helse- og sosialfag er mest fornøyde, mens de på tekniske fag er mest misfornøyde.

Les hele