Nyheter

Godkjente kvalitetsarbeid ved fire høgskular

Ansgar høgskule, Fjellhaug Internasjonale Høgskole og Lovisenberg diakonale høgskule oppfyller alle krava til systematisk kvalitetsarbeid. I tillegg har Høgskulen i Volda fått godkjent kvalitetsarbeidet etter oppretting.

Forsiden på årsrapporten

2021 – et utfordrende år, men NOKUT leverte

Fjoråret ble et spesielt år for oss i NOKUT. I tillegg til den pågående pandemien besluttet Kunnskapsdepartementet våren 2021 at arbeidet med utenlandsk utdanning skulle flyttes ut av NOKUT. Det har vært krevende, men NOKUT har likevel levert tilnærmet etter planen.