Nyheter

Motiverte lektorstudenter, men mange hopper av underveis

Lektorstudentene er godt motiverte for studiene, samtidig har utdanningene relativt høyt frafall. I en ny undersøkelse fra NOKUT kommer det frem at en del slutter fordi de vil studere noe annet, eller at de har mistet motivasjonen.