Nyheter

Illustrasjon: Hjemmekontor

Hva betyr koronavirusutbruddet for NOKUTs arbeid?

Som resten av samfunnet blir også NOKUTs arbeid preget av Covid-19-utbruddet. Det innebærer blant annet at saksbehandlingen vil ta noe lengre tid, at undersøkelser og arrangementer utsettes, og at pågående tilsyn forlenges. Her er en oversikt over hva som påvirkes.

Logo: Vea

Norges grønne fagskole – Vea får utvida fagområdeakkreditering

NOKUTs styre har i dag vedtatt å utvide Veas fagområdeakkreditering. Vea var den fyrste fagskulen som fekk fagområdeakkreditering i Noreg, og no er denne akkrediteringa utvida for betre å dekkje kompetansen til fagskulen og kompetansebehovet til yrkesfelta.

Illustrasjon Covid-19

NOKUT med dispensasjonsreglar for å møte korona-utbrottet

For å gi institusjonane fleksibilitet til å bruke alternative undervisnings- og vurderingsformer mens campusane er stengde, har NOKUT vedtatt ekstraordinære endringar i fagskuletilsynsforskrifta og studietilsynsforskrifta.

Illustrasjon Post-Brexit

Kva betyr brexit for NOKUTs godkjenningsordningar?

Fredag 31. januar 2020 gjekk Storbritannia ut av EU. Når det gjeld NOKUT sine godkjenningsordningar, er det berre godkjenning som lærar og styrar / pedagogisk leiar med utdanning frå Storbritannia som kan bli påverka.