Nyheter

Logoer: Politihøgskolen, Forsvarets høgskole, NLA Høgskolen og Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning

Tilfredsstillande kvalitetsarbeid på to av fire høgskular

Denne våren har NOKUT ført tilsyn med det systematiske kvalitetsarbeidet ved Politihøgskolen, Forsvarets høgskole og Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning. NLA Høgskolen har retta opp manglar i sitt systematiske kvalitetsarbeid.

Studiebarometeret – høstens vakreste eventyr

I dag sendes årets spørreskjema ut til rundt 95 000 studenter ved alle universiteter og høyskoler. Studentene har mulighet til å besvare undersøkelsen frem til 14. november. Resultatene presenteres i februar 2023.